Iz povijesti

1. Povijest

Tradicija kanonskopravne znanosti i izobrazbe - i na crkvenom i na građanskom području - prisutna je u Hrvata već od srednjega vijeka, što pokazuju statuti pojedinih gradova i pokrajina, a i filozofsko-teološke katedralne škole, studiji, javne poduke itd. Danas su kanonskopravna znanost i izobrazba kod nas uglavnom vezane uz teološke fakultete i teologije.

XI. simpozij

XI. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ CRKVENIH PRAVNIKA

Ekumenizam i međuvjerski dijalog. Kanonsko-pravne teme

SISAK, 13. – 14. listopada 2017.

 

Vjerska sloboda i njezine granice u Hrvatskoj do modernoga doba (dr. sc. Ivan Milotić, Zagreb)

Ekumenski dijalog u kanonsko-pravnoj perspektivi (mons. dr. sc. Tomo Vukšić, Mostar)

Kanonsko pravo i međuvjerski dijalog (mr. sc. Ante Rako, Split)

Komunikacija (suzajedništvo) u svetinjama i duhovnim dobrima katolika i odijeljenih kršćana poslije Drugog vatikanskog sabora (communicatio in sacris et in spiritualibus) (dr. sc. Velimir Blažević, Banja Luka)

Primanje u puno zajedništvo Katoličke Crkve (mr. sc. Janko Lulić, Sisak)

Kanonsko pravo i »unutarcrkveni ekumenizam«. Pitanje punog zajedništva staroobrednih latinskih zajednica (dr. sc. Marko Petrak, Zagreb)

Pravno-pastoralna pitanja otpada od Katoličke Crkve (dr. sc. Šimo Ivelj, Sarajevo)

Pravno-pastoralni osvrt i postupanje kod ženidbene zapreke različitosti vjere (mr. sc. Ilija Marković, Rim)

Mješovite ženidbe od Familiaris consortio do Amoris laetitia: pravno-pastoralni naglasci (mr. sc. Jovan Vejin, Beograd)

Ženidba pravoslavaca: primjena supstantivnoga i procesnoga prava u slučaju utvrđivanja njezine (ne)valjanosti (dr. sc. Ivica Ivanković Radak, Subotica)

Ženidba protestanata: primjena supstantivnoga i procesnoga prava u slučaju utvrđivanja njezine (ne)valjanosti (dr. sc. Andrej Saje, Ljubljana)

Ženidba nekrštenih: primjena supstantivnoga i procesnoga prava u slučaju utvrđivanja njezine (ne)valjanosti (dr. sc. Zdenko Ilić, Đakovo)


OKRUGLI STOL: Multikonfesionalno okruženje i pravno-pastoralni izazovi

Primjena »ekumenskog načela« u odgojno-obrazovnom sustavu (Hrvatski ugovor o odgoju i kulturi, čl. 1., st. 2.) (mr. sc. Vanja Romlin, Stockholm)

Doprinosi »ekumenskih društava« u davanju odgovora na pitanja od društvenoga značaja (dr. sc. Slavko Zec, Rijeka)

Vademecum za pastoral u župi u odnosu na odijeljenu braću s istoka (mr. sc. Ivan Rak, Varaždin)

Uspostava »Katedre za dijalog s nevjerujućima« (dr. sc. Josip Šalković, Elizabeta Mikulić, mag. theol., Zagreb)

Pravno-pastoralna polazišta za pastoral migranata (dr. sc. Marko Mrše, Split)