Iz povijesti

1. Povijest

Tradicija kanonskopravne znanosti i izobrazbe - i na crkvenom i na građanskom području - prisutna je u Hrvata već od srednjega vijeka, što pokazuju statuti pojedinih gradova i pokrajina, a i filozofsko-teološke katedralne škole, studiji, javne poduke itd. Danas su kanonskopravna znanost i izobrazba kod nas uglavnom vezane uz teološke fakultete i teologije.

Literatura

I. Filozofsko-teološki studij

OBVEZNI KOLEGIJI

TKP01 - I. i III. KNJIGA ZAKONIKA - Opće odredbe i naučiteljska služba Crkve
(godina studija: IV. – 2~3 - 0~0)

Obvezna literatura:
1. Zakonik kanonskoga prava s izvorima, GK, Zagreb, 1996.
2. Zakonik kanona istočnih Crkava s izvorima, GK, Zagreb, 1996.
3. N. ŠKALABRIN, Uvod u kanonsko pravo, Đakovo, 1994.
4. J. BRKAN, Opće odredbe Zakonika kanonskoga prava, Makarska, 1997.
5. J. ŠALKOVIĆ, Pravni elementi evangelizacijskog poslanja Crkve. Komentar III. knjige Zakonika, Zagreb, 2014.

Dopunska literatura:
6. V. B. NUIĆ, Opće pravo Katoličke crkve, Zagreb, 1985.
7. Novi Zakonik Crkve, u: BS, LIV (1984.), br. 2-3 (Zbornik radova TPT)
8. M. BERLJAK, Novi crkveni zakonik - Kodeks kanonskoga prava Ivana Pavla II. - Nastajanje-proglašenje-stupanje na snagu-sadržaj, u: BS, LIII (1983.), br. 2-3, str. 165-182.
9. Ugovori između Svete Stolice i Republike Hrvatske (komentar N. Eterović), Zagreb, 2001.
10. N. ŠKALABRIN, Naučiteljska služba Crkve, Đakovo, 1995.
11. R. NORBERT, Das Recht der katholischen Kirche, Herder, Freiburg – Basel – Wien, 1984.
12. The Code of Canon Law. A text and Commentary, New York – Mahwah, 1985.
13. Il diritto nel mistero della Chiesa, I., II., Roma, 1986., 1992.

 

TKP02 - II. KNJIGA ZAKONIKA - Božji narod
(godina studija: IV. – 0~0 - 3~3)

Obvezna literatura:
1. Zakonik kanonskoga prava s izvorima, Zagreb, 1996.
2. Zakonik kanona istočnih Crkava s izvorima, Zagreb, 1996.
3. N. ŠKALABRIN, Božji narod, Đakovo, 1995.

Dopunska literatura:
4. Novi Zakonik Crkve, u: BS, LIV (1984.), br. 2-3 (Zbornik radova TPT)
5. V. B. NUIĆ, Opće pravo Katoličke crkve, Zagreb, 1985.
6. Apostolska konstitucija o Rimskoj kuriji Dobri Pastir 1988., u: Zakonik kanonskoga prava s izvorima, GK, Zagreb, 1996., str. 873-967.
7. J. ŠALKOVIĆ, Obveze i prava vjernika laika (kann. 224 – 231). Poslanje i djelovanje, Zagreb, 2009.
8. RAZNI AUTORI, Vjernici, društva, pokreti, (ur. J. Šalković), Zagreb, 2011.
9. Handbuch des katholischen Kirchenrechts (LISTL-MÜLLER-SCHMITZ), Regensburg, 1983.
10. R. NORBERT, Das Recht der katholischen Kirche, Herder, Freiburg-Basel-Wien, 1984.
11. The Code of Canon Law. A Text and Commentary, New York – Mahwah, 1985.
12. Il diritto nel mistero della Chiesa, II., Roma, 1990.

 

TKP03 - IV. KNJIGA ZAKONIKA - Posvetiteljska služba Crkve
(godina studija: V. – 3~4 - 0~0)

Obvezna literatura:
1. Zakonik kanonskoga prava s izvorima, Zagreb, 1996.
2. Zakonik kanona istočnih Crkava s izvorima, Zagreb, 1996.
3. N. ŠKALABRIN, Ženidba. Pravno-pastoralni priručnik, Đakovo, 1995.
4. V. BLAŽEVIĆ, Ženidbeno pravo Katoličke Crkve, Zagreb, 2004.
5. M. BERLJAK, Sakramenti ozdravljenja. Pokora i bolesničko pomazanje, Zagreb, 2004.

Dopunska literatura:
6. Katekizam Katoličke Crkve, Zagreb, 1994.
7. M. BERLJAK, Kumovi i svjedoci, Zagreb, 2010.
8. RAZNI AUTORI, Ništavost ženidbe: procesne i supstantivne teme (ur. J. Šalković), Zagreb, 2009.
9. V. J. POSPISHIL, Eastern Catholic Marriage Law, New York, 1991.
10. M. BERLJAK, Kanonski oblik ženidbe. Povijesni razvoj - Zakonik kanonskoga prava-1983., Zagreb, 1999.
11. Novi Zakonik Crkve, u: BS, LIV (1984.), br. 2-3 (Zbornik radova TPT)
12. M. BERLJAK, Bolesničko pomazanje prema novom crkvenom Zakoniku, u: BS, LIII (1983.), br. 4, str. 298-303.
13. M. BERLJAK, Sakrament krštenja prema novom crkvenom Zakoniku, u: Kateheza, IV. (1983.), br. 4, str. 39-48.
14. M. BERLJAK, Sakrament pokore ili pomirenja prema novom crkvenom Zakoniku, u: , XXXIX (1984.), br. 2, str. 155-169.
15. M. BERLJAK, Mješovita ženidba prema novom crkvenom Zakoniku, u: Kateheza, IV. (1983.), br. 1, str. 33-39.
16. M. BERLJAK, Razrješenje ženidbe pavlovskom povlasticom, u: BS, LXIV (1994.), br. 1-4, str. 346-353.

 

TKP04 - V., VI. i VII. KNJIGA ZAKONIKA - Vremenita crkvena dobra, kaznene mjere u Crkvi, postupci
(godina studija: V. – 0~0 - 3~3)

Obvezna literatura:
1. Zakonik kanonskoga prava s izvorima, Zagreb, 1996.
2. Zakonik kanona istočnih Crkava s izvorima, Zagreb, 1996.
3. N. ŠKALABRIN, Kaznene mjere u Crkvi, Đakovo, 2004.
4. N. ŠKALABRIN, Postupci, Đakovo, 2000.
5. N. ŠKALABRIN, Vremenita crkvena dobra, Đakovo, 2008.

Dopunska literatura:
6. Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima/1998, u: Službene vijesti Hrvatske biskupske konferencije, br. 3 (10), Zagreb, 1998., str. 3-12.
7. RAZNI AUTORI, Posebni sudski postupci i postupanja (ur. J. Šalković), Zagreb, 2010.
8. RAZNI AUTORI, Strukturalne pretpostavke sudske vlasti u Crkvi (ur. J. Šalković), Zagreb, 2012.
9. RAZNI AUTORI, Ništavost ženidbe: procesne i supstantivne teme (ur. J. Šalković), Zagreb, 2009.
10. Novi Zakonik Crkve, u: BS, LIV (1984.), br. 2-3 (Zbornik radova TPT)
11. V. B. NUIĆ, Opće pravo Katoličke crkve, Zagreb, 1985.

 

IZBORNI KOLEGIJI

TKP09 - FILOZOFIJA PRAVA
(godina studija: III. - V. 0~0 - 2~3)

Obvezna literatura:
1. V. MILIČIĆ, Opća teorija prava i države, I., Zagreb, 1996.
2. N. ŠKALABRIN, Uvod u kanonsko pravo, Đakovo, 1994.

Dopunska literatura:
3. F. D’AGOSTINO, Filozofia del diritto, Torino, 1996.
4. F. D’AGOSTINO, Il diritto come problema teologico, Torino, 1997.
5. P. BARIŠIĆ, Suvremena filozofija prava i pojam običajnosti, u: Filozofska istraživanja, br. 19, str. 1137-1148, Zagreb, 1986.
6. G. RADBRUCH, Rechtsphilosophie, Stuttgart, 1973.
7. G. DEL VECCHIO, Lezioni di filosofia del diritto, Roma, 1936.

 

TKP10 - UGOVORI IZMEĐU SVETE STOLICE I REPUBLIKE HRVATSKE
(godina studija: IV. - V. (I. i II. godina diplomskih studija) 2~3 - 0~0)

Obvezna literatura:
1. HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA, Ugovori između Svete Stolice i Republike Hrvatske (J. Bozanić – N. Eterović), Zagreb, 2001.

Dopunska literatura:
2. Zakonik kanonskoga prava s izvorima, Zagreb, 1996.
3. Dokumenti II. vatikanskog sabora
4. Ustav RH, u: NN 85/10 (pročišćeni tekst) i 5/14.
5. Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica, u: NN 83/02.
6. M. BERLJAK, Zakonodavstvo o Vojnom ordinarijatu u Hrvatskoj, u: BS, LXIX (1999.), str. 519-533.
7. N. ŠKALABRIN, Pravni odnos između Crkve i političke zajednice, u: Pravni vjesnik, Osijek 13 (1997.), str. 5-26.
8. Enchridion dei concordati (a cura di Erminio Lora), Bologna, 2003.
9. G. DALLA TORRE, La citta sul monte. Contributo ad una teoria canonistica sulle relazioni fra Chiesa e comunita politica, Roma, 1996.

 

SEMINARI

NIŠTAVOST ŽENIDBE
(godina studija: IV. - V. (I. i II. godina diplomskih studija) 1~2 - 1~2)

Obvezna literatura:
1. Zakonik kanonskoga prava s izvorima, Zagreb, 1996.
2. PAPINSKO VIJEĆE ZA ZAKONSKE TEKSTOVE, Uputa: Dostojanstvo ženidbe, Zagreb, 2010.
3. V. BLAŽEVIĆ, Ženidbeno pravo Katoličke Crkve, Zagreb, 2004.
4. N. ŠKALABRIN, Postupci, Đakovo, 2000.

Dopunska literatura:
5. RAZNI AUTORI, Posebni sudski postupci i postupanja (ur. J. Šalković), Zagreb, 2010.
6. RAZNI AUTORI, Strukturalne pretpostavke sudske vlasti u Crkvi (ur. J. Šalković), Zagreb, 2012.
7. RAZNI AUTORI, Ništavost ženidbe: procesne i supstantivne teme (ur. J. Šalković), Zagreb, 2009.

 

TKPSM17 - ISTRAŽIVANJA U KAUZAMA SVETIH
(godina studija: IV. - V. 1~2 - 1~2)

Obvezna literatura:
1. KONGREGACIJA ZA KAUZE SVETIH, Majka Svetaca, uputa za provođenje Biskupijskih i Eparhijskih istraživanja u kauzama svetih, Zagreb, 2013.
2. IVAN PAVAO II., Apostolska konstitucija Božanski Učitelj savršenstva (1983.), u: KONGREGACIJA ZA KAUZE SVETIH, Majka Svetaca, uputa za provođenje Biskupijskih i eparhijskih istraživanja u kauzama svetih, Zagreb, 2013.
3. KONGREGACIJA ZA KAUZE SVETIH, Odredbe koje trebaju obdržavati biskupi u Istraživanjima u kauzama svetih (1983.), u: KONGREGACIJA ZA KAUZE SVETIH, Majka Svetaca, uputa za provođenje Biskupijskih i eparhijskih istraživanja u kauzama svetih, Zagreb, 2013.
4. KONGREGACIJA ZA KAUZE SVETIH, Opća odluka o kauzama slugu Božjih kojih je ispitivanje u tijeku u Svetoj kongregaciji (1983.), u: KONGREGACIJA ZA KAUZE SVETIH, Majka Svetaca, uputa za provođenje Biskupijskih i eparhijskih istraživanja u kauzama svetih, Zagreb, 2013.
5. KONGREGACIJA ZA KAUZE SVETIH, Odredbe o upravljanju dobrima kauzâ kanonizacije (1983.), u: KONGREGACIJA ZA KAUZE SVETIH, Majka Svetaca, uputa za provođenje Biskupijskih i eparhijskih istraživanja u kauzama svetih, Zagreb, 2013.
6. KONGREGACIJA ZA KAUZE SVETIH, Priopćenje o novim postupcima u obredima beatifikacije (2005.), u: KONGREGACIJA ZA KAUZE SVETIH, Majka Svetaca, uputa za provođenje Biskupijskih i eparhijskih istraživanja u kauzama svetih, Zagreb, 2013.
7. Ratko RADIŠIĆ, Nove odredbe za postupke proglašavanja svetaca, u: Posebni sudski postupci i postupanja, J. Šalković (ur.), Zagreb, 2010., 277-297.

Dopunska literatura:
8. HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA, Na svetost pozvani, Pastoralne smjernice na početku trećeg tisućljeća, Zagreb, 2002.


II. Studij religijske pedagogije i katehetike

OBVEZNI KOLEGIJI

KKP01 – I.–III. KNJIGA ZAKONIKA
(godina studija: IV. 3~4 - 0~0)

Obvezna literatura:
1. Zakonik kanonskoga prava s izvorima, Zagreb, 1996.
2. N. ŠKALABRIN, Uvod u kanonsko pravo, Đakovo, 1994.
3. J. BRKAN, Opće odredbe Zakonika kanonskoga prava, Makarska, 1997.
4. N. ŠKALABRIN, Božji narod, Đakovo, 1995.
5. J. ŠALKOVIĆ, Pravni elementi evangelizacijskog poslanja Crkve. Komentar III. knjige Zakonika, Zagreb, 2014.

Dopunska literatura:
6. Ugovori između Svete Stolice i Republike Hrvatske (komentar N. Eterović), Zagreb, 2001.
7. N. ŠKALABRIN, Naučiteljska služba Crkve (skripta), Đakovo, 1995.
8. J. ŠALKOVIĆ, Obveze i prava vjernika laika (kann. 224 – 231). Poslanje i djelovanje, Zagreb, 2009.
9. Katekizam Katoličke crkve, Zagreb, 1994.
10. Novi Zakonik Crkve, u: BS, LIV (1984.), br. 2-3.

 

KKP02 – IV.–VII. KNJIGA ZAKONIKA
(godina studija: IV. 0~0 - 2~2)

Obvezna literatura:
1. Zakonik kanonskoga prava s izvorima, Zagreb, 1996.
2. N. ŠKALABRIN, Ženidba. Pravno-pastoralni priručnik, Đakovo, 1995.
3. N. ŠKALABRIN, Vremenita crkvena dobra, Đakovo, 2008.
4. N. ŠKALABRIN, Kaznene mjere u Crkvi, Đakovo, 2004.
5. N. ŠKALABRIN, Postupci, Đakovo, 2000.

Dopunska literatura:
6. M. BERLJAK, Kumovi i svjedoci, Zagreb, 2010.
7. M. BERLJAK, Kanonski oblik ženidbe, Zagreb, 1999.
8. M. BERLJAK, Sakramenti ozdravljenja, Zagreb, 2004.
9. V. BLAŽEVIĆ, Ženidbeno pravo Katoličke Crkve, Zagreb, 2004.
10. RAZNI AUTORI, Ništavost ženidbe: procesne i supstantivne teme (ur. J. Šalković), Zagreb, 2009.
11. RAZNI AUTORI, Posebni sudski postupci i postupanja (ur. J. Šalković), Zagreb, 2010.
12. Katekizam Katoličke crkve, Zagreb, 1994.

 

KKP03 – ADMINISTRATIVNO PRAVO CRKVE
(godina studija: I. i II. godina diplomskog studija 2~3 - 0~0)

Obvezna literatura:
1. Zakonik kanonskoga prava s izvorima, Zagreb, 1996.
2. HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA, Pravilnik o crkvenim maticama i drugim uredskim knjigama, Zagreb, 1994.
3. RAZNI AUTORI, Posebni sudski postupci i postupanja, J. Šalković (ur.), Zagreb, 2010.
4. M. ŠETKA, Vođenje župnog ureda, Makarska, 1968.

Dopunska literatura:
5. S. VUČEMILO, Formulari ženidbenog prava, Split, 1972.
6. Župnijska pisarna. Pastoralni priročnik (R. Valenčić ur.), Ljubljana, 1988.