Iz povijesti

1. Povijest

Tradicija kanonskopravne znanosti i izobrazbe - i na crkvenom i na građanskom području - prisutna je u Hrvata već od srednjega vijeka, što pokazuju statuti pojedinih gradova i pokrajina, a i filozofsko-teološke katedralne škole, studiji, javne poduke itd. Danas su kanonskopravna znanost i izobrazba kod nas uglavnom vezane uz teološke fakultete i teologije.

Diplomski radovi

  • Diplomskim radom student treba dokazati da je sposoban primjenjivati znanje stečeno tijekom studija i pokazati da može uspješno rješavati zadatke svoje struke na razini stručnog naziva kojeg stječe diplomom.
  • Student prijavljuje diplomski rad na posebnom obrascu koji utvrđuje mentor.
  • Tema diplomskog rada mora biti iz predmeta izučavanih na Katedri.

Teme ocijenjenih diplomskih radova:

Tema

Student/ica

Studij

Godina

Mentor

Dr. Franjo Herman (1882-1949.), profesor kanonskog prava – znanstveni djelatnik svećenik

Valerija Macan

FTS

2002.

Berljak

Dr. Ivan Angelo Ruspini (1872-1934.). Život i djelo

Ozren Bizek

FTS

2002.

Berljak

Ugovori između Svete Stolice i Republike Hrvatske. Iter, sadržaj i glavne značajke

Mario Trninić

FTS

2002.

Berljak

Posttraumatski stresni poremećaj uzrok ništavosti ženidbe

Marija Brkljačić

FTS

2004.

Berljak

Naučiteljska služba župnika
(kan. 528, § 1)

Duško Jelaš

FTS

2005.

Šalković

Roditelji u naučiteljskoj i posvetiteljskoj službi Crkve prema Zakoniku kanonskog prava 1983.

Katica Oršolić

FTS

2006.

Šalković

Izbor rimskoga prvosvećenika u izvorima kanonskog prava

Robert Karlovčec

FTS

2006.

Šalković

Kanonsko – teološki pojam posvećenoga života (kan. 573.)

Endre Nagy

FTS

2006.

Berljak

Vjernik laik u službi suca na crkvenim sudištima: ostvarenja - perspektive

Lucija Babić

FTS

2006.

Šalković

Sloboda vjerskoga izražavanja – temelj ljudskih prava

Marijana Gagula

KI

2007.

Šalković

Alkoholizam: uzrok rastave uz trajanje ženidbene veze (De separatione manente vinculo)

Marina Košćak

KI

2007.

Šalković

Obveza celibata (kan. 277.). Povijesno – pravni vid

Krešimir Žižek

FTS

2007.

Šalković

Kažnjiva djela protiv ljudskog života i slobode

Ana Kambić

KI

2008.

Šalković

Predprocesne radnje u postupku proglašenja
ništavosti ženidbe

Martina Laković

FTS

2009.

Šalković

Pravo na dobar glas i intimitet (kan. 220)

Valentina Kanić

KI

2009.

Šalković

Sloboda izbora životnog
staleža (kan. 219)

Kristijan Bejuk

FTS

2010.

Šalković

Načini oduzimanja crkvenih dobara za vrijeme "komunističke vlasti" s posebnim osvrtom na Zagrebačku nadbiskupiju

Ivica Šturlić FTS 2010. Šalković

Nerazrješivost ženidbe
(kan. 1056)

Ana Buljat FTS 2010. Šalković

Slobodni zidari kao "društvo
koje rovari protiv Crkve"
(kan. 1374)

Ivan Tomljenović FTS 2011. Šalković

Briga i priprava za sklapanje ženidbe. Odredbe pravnog karaktera (kann. 1066-1072)

Vladimir Kerečeni FTS 2011. Šalković

Služba bilježnika na crkvenom sudu

Mario Pintarić FTS 2011. Šalković
Prigovor savjesti

Petra Ljubetić Pintarić

FTS

2011.

Šalković

Priznanje slobode vjernicima laicima u stvarima zemaljske države (kan. 227)

Mihaela Herijan

FTS

2012.

Šalković

Pravna osoba u kanonskom uređenju i zakonodavstvu RH

Ivana Menđušić

FTS

2012.

Šalković

Kaznenopravni vid "prekida trudnoće" u kanonskom pravu
i zakonodavstvu RH

Vanja Krasnić

KI

2013.

Šalković

Zaruke u ženidbenom pravu Katoličke Crkve

Iva Deković

FTS

2013.

Šalković

(Ne)zakonitost djece u
ženidbenom pravu Katoličke Crkve

Martina Kolić FTS 2013. Šalković

Pravne osobe Katoličke Crkve
u poreznom sustavu RH

Hrvoje Miletić FTS 2013. Šalković

Suradnja laika u pastoralnoj
brizi za župu (kan. 571,
§ 2)

Martina Habljak FTS 2013.

Šalković

Otpadnik od vjere, krivovjernik
i raskolnik


Ines Štefančić FTS 2015. Šalković/Boljat
Bliža priprava za ženidbu. Očekivanja i izazovi Elizabeta Mikulić FTS 2015.

Šalković/Boljat

Pravni položaj žene u
Zakoniku kanonskog prava iz 1983.

Ružica Abramović KI 2015. Šalković/Boljat