Iz povijesti

1. Povijest

Tradicija kanonskopravne znanosti i izobrazbe - i na crkvenom i na građanskom području - prisutna je u Hrvata već od srednjega vijeka, što pokazuju statuti pojedinih gradova i pokrajina, a i filozofsko-teološke katedralne škole, studiji, javne poduke itd. Danas su kanonskopravna znanost i izobrazba kod nas uglavnom vezane uz teološke fakultete i teologije.

Hrvatska kanonska bibliografija

Jedan od ciljeva postojanja i rada Hrvatskoga kanonističkog društva jest njegovanje hrvatske kanonske tradicije. Pokazatelj njezina razvoja jest kanonska bibliografija objavljena na hrvatskom jeziku. Članovi Društva pristupili su izradi popisa osnovne kanonske bibliografije objavljene na hrvatskom jeziku. Izradom popisa želi se pružiti osnovno pomagalo znanstvenicima, nastavnicima, stručnjacima, studentima, zainteresiranim osobama u znanstvenoistraživačkom radu i primjeni kanonskih odredbi u crkvenoj i društvenoj stvarnosti.


Bibliografija kronološki

Bibliografija abecedno