Iz povijesti

1. Povijest

Tradicija kanonskopravne znanosti i izobrazbe - i na crkvenom i na građanskom području - prisutna je u Hrvata već od srednjega vijeka, što pokazuju statuti pojedinih gradova i pokrajina, a i filozofsko-teološke katedralne škole, studiji, javne poduke itd. Danas su kanonskopravna znanost i izobrazba kod nas uglavnom vezane uz teološke fakultete i teologije.

VI. simpozij

VI. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ CRKVENIH PRAVNIKA

Kanonsko pravo i medicina. Izabrana pitanja.

DUBROVNIK, 26. - 27. listopada 2012.

 

Riječ Božja u sakramentima iscjeljenja: pomirenje i bolesničko pomazanje (mr. Taras Barščevski)

Nastanak, definicija i svrha kanonske pravne medicine (dr. Klara Ćavar)

Ženidbeni drugovi u kanonskoj medicini: nemoć za spolni čin (dr. Zdenko Ilić)

Psiho-afektivna nezrelost i kanonska ženidba (dr. Slavko Zec)

Čimbenici zablude (kan. 1097) i prijevare (kan. 1098) u kanonskoj pravnoj medicini (mr. Marija Živković, mr. Martina Laković)

Psihopatologija religioznog doživljaja i kanonska ženidba (dr. Ivan Štengl)

Pravna regula mater semper certa, pater est quem nuptiae demonstrant u suvremenom kontekstu (dr. Matko Petrak)

Medicinski i pravni izazovi MPO metoda (dr. med. Mirjana Radan)

Psiho-fizička sposobnost za sveti red i zavjete (dr. Marko Mrše)

Pružanje duhovne i psihološke potpore maloljetnim osobama, žrtvama spolnog zlostavljanja tijekom i nakon kaznenog postupka (dr. Andrej Saje)

Civilna dokumetacija u kanonskom postupku (dr. Ivan Milotić)

Okrugli stol na temu Pravo na dobar glas i intimitet u parnicama ništavnosti ženidbe: javnost i tajnost, pravila i iznimke (mr. Ivica Ivanković Radak, mr. Lucija Babić, mr. Nikola Menalo, mr. Robert Ćibarić, mr. Emil Svažić, dr. Josip Šalković)