Iz povijesti

1. Povijest

Tradicija kanonskopravne znanosti i izobrazbe - i na crkvenom i na građanskom području - prisutna je u Hrvata već od srednjega vijeka, što pokazuju statuti pojedinih gradova i pokrajina, a i filozofsko-teološke katedralne škole, studiji, javne poduke itd. Danas su kanonskopravna znanost i izobrazba kod nas uglavnom vezane uz teološke fakultete i teologije.

Vježbe

Vježbe se sastoje u obrađivanju primjera iz prakse da bi se studenti neposredno upoznali sa svakodnevnim djelovanjem u vršenju buduće službe.
Vježbe se održavaju unutar nastavnog plana i pojedinog predmeta u terminima određenim od nastavnika.
Teme nekih vježbi:

 1. Pojedinačni upravni akt u praksi
 2. Crkvena administracija
 3. Vođenje župnog ureda
 4. Pravno zastupanje župe
 5. Vlast reda i ovlasti: služba župnika i župnog vikara
 6. Postupak proglašenja ništavosti ženidbe
 7. Komplementarnost i različitost odredbi Zakonika Katoličke crkve: primjena.
 8. Istraživanja u kauzama svetih
 9. Statuti i pravilnici
 10. Kazneni postupak
 11. Čini izvanrednog upravljanja vremenitim dobrima
 12. Vjernička društva