Iz povijesti

1. Povijest

Tradicija kanonskopravne znanosti i izobrazbe - i na crkvenom i na građanskom području - prisutna je u Hrvata već od srednjega vijeka, što pokazuju statuti pojedinih gradova i pokrajina, a i filozofsko-teološke katedralne škole, studiji, javne poduke itd. Danas su kanonskopravna znanost i izobrazba kod nas uglavnom vezane uz teološke fakultete i teologije.

II. simpozij

II. MEĐUNARODNI ZNANSTVENI SIMPOZIJ CRKVENIH PRAVNIKA

Ništavost ženidbe: procesne i supstantivne teme

ZAGREB, 10. studenoga 2008.

 

Narav postupka proglašenja ništavosti ženidbe (dr. Pero Pranjić, Sarajevo)

Poništaj braka (dr. Dubravka Hrabar, Zagreb)

Savjetovanje i pokušaj pomirenja (dr. Andrej Saje, Ljubljana)

Tužba – doktrinarni problemi (mr. Mato Mićan, Đakovo)

Poziv na sud i odgovor tužene stranke (dr. Ivan Jakulj, Split)

Utvrđivanje predmeta spora (dr. Viktor Nuić, Zagreb)

Načelo consensus facit matrimonium u rimsko–kanonskoj pravnoj tradiciji (dr. Marko Petrak, Zagreb)

Isključenje sakramentalnosti ženidbe (dr. Klara Ćavar, Sarajevo)

Sudska mišljenja stručnjaka u kan. 1095 (dr. Slavko Zec, Rijeka)

Napuštanje Katoličke Crkve formalnim činom (dr. Nikola Škalabrin, Đakovo)

Znanstveno–nastavni i(li) stručni studij kanonskoga prava? (dr. Jure Brkan, Split)

Pravne vježbe na teološkim fakultetima (dr. Tomo Vukšić, Sarajevo)

Komentar Zakonika i rječnik kanonskoga prava (dr. Josip Šalković, Zagreb)

Osnutak kanonističkoga društva (mr. Ilija Jakovljević, Poreč)