Iz povijesti

1. Povijest

Tradicija kanonskopravne znanosti i izobrazbe - i na crkvenom i na građanskom području - prisutna je u Hrvata već od srednjega vijeka, što pokazuju statuti pojedinih gradova i pokrajina, a i filozofsko-teološke katedralne škole, studiji, javne poduke itd. Danas su kanonskopravna znanost i izobrazba kod nas uglavnom vezane uz teološke fakultete i teologije.

Djelatnici katedre

Prof. dr. sc. Josip Šalković

I. kat, Kabinet - soba 119, Vlaška 38
adresa: Savska 13, 10 000 Zagreb
tel: 4829 014
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Rođen je 3. 5. 1971. u Krapini, grad Krapina. Osnovnu školu završio je 1986. u Šemnici Donjoj. Maturu je položio 1990. na Nadbiskupskoj gimnaziji u Zagrebu. Teologiju je diplomirao 1996. na KBF-u Sveučilišta u Zagrebu. Za svećenika Zagrebačke nadbiskupije zaređen je 1997. godine. Magisterij kanonskoga prava postigao je 1999. na Fakultetu kanonskoga prava Papinskoga lateranskog sveučilišta u Rimu i na istome je 2001. postigao doktorat iz kanonskoga prava. Zaposlenik je KBF-a od 2002. godine. Od 2002. do 2006. vicerektor je u NBS u Zagrebu i voditelj đakonske pastoralne godine Zagrebačke nadbiskupije. Od 2006. je sudski vikar na Međubiskupijskom sudu I. stupnja u Zagrebu.

 

Bibliografija:

Knjige: Le relazioni tra i ministri della piena cura d'anime nel ministero parrocchiale secondo il CIC-1983 e nel diritto particolare dell'Arcidiocesi di Zagabria, Roma, 2002.; Obveze i prava vjernika laika (kann. 224-231). Poslanje i djelovanje, Zagreb, 2009.; Pravni elementi evangelizacijskog poslanja Crkve. Komentar III. knjige Zakonika, Zagreb, 2013.; L. Boljat/J. Šalković, Priručnik za provedbu pastoralne istrage i pripremu parnice proglašenja ništavosti ženidbe, Zagreb, 2016.

Znanstveni radovi: Oblici pastoralnih jedinica u Zakoniku kanonskog prava, u: BS 73 (2003.), 833-859; Sudjelovanje vjernika laika u posvetiteljskoj službi Crkve (kan. 230), u: BS 74 (2004.), 263-288; Homoseksualnost: kontradikcija za svete redove i zavjete, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, 132 (2004.) 6, 466-469.; Vjernici laici u naučiteljskoj službi Crkve, u: BS 75 (2005.); Zakonik kanonskog prava - teološko-pravna sinteza Sabora, u: BS 75 (2005.), 767-792; Odredbe kanonskog prava o zaštiti od nasilja u obitelji, u: Nasilje nad ženama. Teološko pastoralni izazovi, Božo Vuleta (ur.), Split, 2006.; Suradnja laika u vlasti upravljanja, u: BS 76 (2006.) 4, 1073-1106; Zašto kanonsko pravo u Crkvi, u: Zbornik radova sa simpozija održanog u Zagrebu 24. lipnja 2005., Zagreb, 2007., 287-308; 1073-1106; Katolička sveučilišta (kann. 807-814), u: BS 77 (2008.), 807-838; Kažnjiva djela klerika protiv šeste Božje zapovijedi (kan. 1395), u: BS 79 (2009.), 247-273; Kanonskopravno uređenje u vrijeme Ivana Pavla II., u: Ivan Pavao II: Poslanje i djelovanje.; Zašto kanonsko pravo u Crkvi?, u: Franjo Herman i kodeks iz 1917., N. Škalabrin (ur.), Đakovo, 2008.; Znanstveni i stručni rad dr. Stjepana Kranjčića, u: Stjepan Kranjčić. Život i djelo., Zagreb - Križevci, 2009., 75-92.; Komentar Zakonika i rječnik kanonskoga prava, u: Ništavost ženidbe: Procesne i supstantivne teme., Zagreb, 2009., 237-244; J. Šalković/L. Babić: Vjernik laik u službi suca na crkvenom sudu, u: Ništavost ženidbe: Procesne i supstantivne teme., Zagreb, 2009., 255-276; J. Šalković/M. Laković: Predprocesne radnje za postupak proglašenja ništavosti ženidbe, u: Ništavost ženidbe: Procesne i supstantivne teme., Zagreb, 2009., 277-292.; Prethodna istraga u kaznenom postupku, u: Posebni sudski postupci i postupanja, Zagreb, 2010., 257-275.; Doprinos Stjepana Kranjčića hrvatskoj kanonskoj tradiciji, u: Otkup pokroviteljstva, Zagreb, 2011., 257-272.; Ispovijest vjere (kan. 833) - pravna zaštita crkvene zajednice, u: BS 81 (2011.) 2, 243-266.; "Granice" udruživanja, autonomija i ovisnost vjerničkih društava, u: Vjernici, društva, pokreti. Zagreb, 2011., 115-131.; Pravni okvir katoličkog vjeronauka u javnim školama: aktualnosti i perspektive, u: Zbornik radova sa znanstvenog simpozija Vjeronauk nakon dvadeset godina: izazov Crkvi i školi, Zagreb, 2011., 121-141; Primanje u puno zajedništvo Katoličke crkve, u: BS, 82 (2012.) 2, 399-426.; Kažnjiva djela protiv posebnih obveza (kann. 1392-1396), u: Riječki teološki časopis, 38 (2012.) 2, 353-378.; Pravilnik suda u kanonskoj znanosti i sudskoj praksi, u: Strukturalne pretpostavke sudske vlasti u Crkvi, Zagreb, 2012., 125-135; Otpadnik od vjere (kan. 1364), u: BS 83 (2013.) 2, 189-213; Zabrana sklapanja nove ženidbe (DC, čl. 251), u: Zaručništvo i priprava za ženidbu. Zbornik radova VII. međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika, Zagreb, 2015., 291-311; J. Šalković/I. Deković: Zaručnici i primanje sakramenata potvrde, pokore i euharistije (kan. 1065), u: Zaručništvo i priprava za ženidbu. Zbornik radova VII. međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika, Zagreb, 2015., 315-328; J. Šalković/L. Boljat/ E. Mikulić: Bliža priprava za ženidbu i specifične situacije zaručnika, u: Zaručništvo i priprava za ženidbu. Zbornik radova VII. međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika, Zagreb, 2015., 329-346; L. Boljat/J. Šalković, Pravni okvir sudjelovanja i suodgovornosti na župnoj razini, u: Zakon u životu partikularne Crkve, Zbornik radova međunarodnog znanstvenog simpozija na Čiovu – Trogir, Zagreb, 2016., 241-284.

Uredio: Ništavost ženidbe: procesne i supstantivne teme. Zbornik radova II. znanstvenog simpozija crkvenih pravnika s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb, 2009.; Posebni sudski postupci i postupanja. Zbornik radova Međunarodnog simpozija crkvenih pravnika u Lovranu 26.-27. X. 2009., Zagreb, 2009.; Vjernici, društva, pokreti. Zbornik radova sa IV. međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika u Zagrebu, Zagreb, 2011.; KRANJČIĆ Stjepan, Otkup pokroviteljstva, Zagreb, 2011.; Strukturalne pretpostavke sudske vlasti u Crkvi. Zbornik radova V. međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika, Zagreb, 2012.; Kanonsko pravo i medicina. Izabrana pitanja, Zbornik radova VI. međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika u Dubrovniku, 26. - 27. listopada 2012., Zagreb, 2013.; Zaručništvo i priprava za ženidbu. Zbornik radova VII. međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika, Zagreb, 2015.; Zakon u životu partikularne Crkve, Zbornik radova međunarodnog znanstvenog simpozija na Čiovu – Trogir, Zagreb, 2016.

 

Doc. dr. sc. Lucija Boljat

I. kat, Kabinet - soba 119, Vlaška 38
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Lucija Boljat, rođ. Babić, rođena je u Zagrebu 12. travnja 1980. Godine 2007. diplomirala je Teologiju na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magisterij iz kanonskog prava postigla je 2010. na Fakultetu kanonskoga prava Papinskoga lateranskog sveučilišta u Rimu i na istome je 2014. postigla doktorat iz kanonskoga prava. Od 2006. do 2007. vršila je službu bilježnika pri Međubiskupijskom sudu prvog stupnja u Zagrebu, a od 2011. vrši službu suca pri Međubiskupijskom prizivnom sudu u Zagrebu. Od 2014. godine zaposlena je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pri Katedri kanonskog prava kao asistentica. Objavila je više znanstvenih radova s područja kanonskoga prava, sudjelovala u istraživačkim projektima i projektima prijevoda kanonskopravnih izvora, izrade pravnih akata, održala više izlaganja na znanstvenim skupovima. Predsjednica je Hrvatskoga kanonističkog društva i tajnica Pravne komisije HBK.

 

Bibliografija:

Knjige: Il fedele laico nell'ufficio del guidice ecclesiastico. Sviluppo storico, prospettive, problematiche, Romae, 2015.;  L. Boljat/J. Šalković, Priručnik za provedbu pastoralne istrage i pripremu parnice proglašenja ništavosti ženidbe, Zagreb, 2016.

Znanstveni radovi: J. Šalković/L. Babić: Vjernik laik u službi suca na crkvenom sudu, u: RAZNI AUTORI, Ništavost ženidbe: procesne i supstantivne teme, J. Šalković (ur.), Zagreb, 2009., 255-275; Postupak Kongregacije za nauk vjere u ispitivanju doktrinâ, u: RAZNI AUTORI, Posebni sudski postupci i  postupanja, J. Šalković (ur.), Zagreb, 2010., 299-319; Društva i pokreti u partikularnoj Crkvi, u: RAZNI AUTORI, Vjernici, društva, pokreti, J. Šalković (ur.), Zagreb, 2011., 175-190; Koordinacija, suradnja i podređenost crkvenih sudova, u: RAZNI AUTORI, Strukturalne pretpostavke sudske vlasti u Crkvi, J. Šalković (ur.), Zagreb, 2012., 91-102; Javnost i tajnost postupka proglašenja ništavosti ženidbe, u: RAZNI AUTORI, Kanonsko pravo i medicina, J. Šalković (ur.), Zagreb, 2013., 301-310; L. Babić/O. Barščevski: (Ne)spojivost bračnoga ugovora i dobra suprugâ, u: BS, 84 (2014.) 2, 283-302; L. Boljat/O. Barščevski: Utjecaj bračnoga ugovora na ništavost ženidbe, u: Zaručništvo i priprava za ženidbu. Zbornik radova VII. međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnikaJ. Šalković (ur.), Zagreb, 2015., 181-212; J. Šalković/L. Boljat/ E. Mikulić: Bliža priprava za ženidbu i specifične situacije zaručnika, u: Zaručništvo i priprava za ženidbu. Zbornik radova VII. međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika, J. Šalković (ur.), Zagreb, 2015., 329-346;  L. Boljat/J. Šalković, Pravni okvir sudjelovanja suodgovornosti na župnoj razini, u: Zakon u životu partikularne Crkve, Zbornik radova međunarodnog znanstvenog simpozija na Čiovu – Trogir, Zagreb, 2016., 241-284..