Iz povijesti

1. Povijest

Tradicija kanonskopravne znanosti i izobrazbe - i na crkvenom i na građanskom području - prisutna je u Hrvata već od srednjega vijeka, što pokazuju statuti pojedinih gradova i pokrajina, a i filozofsko-teološke katedralne škole, studiji, javne poduke itd. Danas su kanonskopravna znanost i izobrazba kod nas uglavnom vezane uz teološke fakultete i teologije.

Kontakt

Sveučilište u Zagrebu
Katolički bogoslovni fakultet
Katedra kanonskog prava
Vlaška 31
10000 Zagreb
I. kat, Kabinet - soba 119
tel. 01/4890419