Iz povijesti

1. Povijest

Tradicija kanonskopravne znanosti i izobrazbe - i na crkvenom i na građanskom području - prisutna je u Hrvata već od srednjega vijeka, što pokazuju statuti pojedinih gradova i pokrajina, a i filozofsko-teološke katedralne škole, studiji, javne poduke itd. Danas su kanonskopravna znanost i izobrazba kod nas uglavnom vezane uz teološke fakultete i teologije.

VII. simpozij

VII. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ CRKVENIH PRAVNIKA

Zaručništvo i priprava za ženidbu

SUBOTICA, 11. – 12. listopada 2013.

 

Zaruke i dostojanstvo ženidbe: povijesno-pravni vid (mons. dr. Tomo Vukšić, Sarajevo)

Zaruke (sponsalia) u rimskoj pravnoj tradiciji (dr. Marko Petrak, Zagreb)

Pravna povijest zaruka u Hrvatskoj (dr. Ivan Milotić, Zagreb)

Obećanje ženidbe u važećem Zakoniku i krajevnom pravu: noviteti i izazovi (mr. Marija Živković, Đakovo)

Mnogostruke priprave za ženidbu i zaštita od ništavosti (mr. Árpád Tóth, Subotica)

Isprave o kanonskom statusu zaručnika u parnici ništavosti ženidbe (dr. Ivica Ivanković Radak, Subotica)

Izvid i ženidbeni navještaj – od formalnosti do pomoći vjernika (dr. Marko Mrše, Split)

Pravno-pastoralni problemi u pripravi za ženidbu. Izabrana pitanja (mr. Luka Paljević, Krk)

Uvođenje zaručnika u znakove i sadržaj slavlja vjenčanja (mr. Milan Dančuo, Zagreb)

Utjecaj bračnog ugovora na bonum coniugum (mr. Lucija Babić, mr. Olja Barščevski, Zagreb)

Psihička zrelost ili minimalna sposobnost za sklapanje ženidbe? (dr. Josip Bošnjaković, Đakovo)


OKRUGLI STOL: Aktualna pitanja priprave za sklapanje ženidbe

Produženo zaručništvo – pastoralni izazov u promijenjenim društvenim okolnostima (dr. Ivan Ćubelić, Split)

Pravo na izbor ženidbenog staleža i razborito protivljenje roditelja (mr. Marko Tomić, Sarajevo)

Pristup odraslih u kršćanstvo i sakrament ženidbe (mr. Martina Laković, Rim)

Otpadnik od vjere i pravo na sklapanje ženidbe (dr. Andrej Saje, Ljubljana)

Naravne obveze ženidbenog druga prema drugoj stranci ili djeci rođenoj iz prijašnje veze (mr. Emil Svažić, Rijeka)

Uklanjanje zabrane sklapanja nove ženidbe dodane presudom (DC, čl. 251) (dr. Josip Šalković, Zagreb)