Iz povijesti

1. Povijest

Tradicija kanonskopravne znanosti i izobrazbe - i na crkvenom i na građanskom području - prisutna je u Hrvata već od srednjega vijeka, što pokazuju statuti pojedinih gradova i pokrajina, a i filozofsko-teološke katedralne škole, studiji, javne poduke itd. Danas su kanonskopravna znanost i izobrazba kod nas uglavnom vezane uz teološke fakultete i teologije.

Rezultati izvanrednog ispitnog roka 11. 5. 2021. (prof. J. Šalković)

Svi studenti koji su pristupili pisanom ispitu 11. svibnja 2021. godine uspješno su položili ispit.

Svi studenti koji su pristupili kolokviju 11. svibnja 2021. godine uspješno su položili kolokvij.

Mogućnost uvida u rad: srijeda, 12. svibnja 2021. u 10.00 sati u kabinetu Katedre kanonskoga prava.

Rezultati održanog izvanrednog ispitnog roka 4.5.2021. (doc. L. Boljat)

Svi studenti koji su 4. svibnja 2021. pristupili pismenom ispitu uspješno su ga položili.

Mogućnost uvida u ispit: četvrtak 6. svibnja 2021. u 10.00 sati u kabinetu Katedre kanonskoga prava.

Rezultati prvog kolokvija iz kolegija II. knjiga Zakonika

Svi studenti koji su 13. travnja 2021. godine pristupili prvom kolokviju iz kolegija II. knjiga Zakonika, uspješno su položili kolokvij.

Rezultati ispita održanog 8. veljače 2021. kod doc. L. Boljat

Pismeni ispit održan 8. veljače 2021. uspješno su položili:

Monika Nađ

Luka Ratković

Marin Golubović

Dominik Blažun

Kristijan Jendrašic.

Mogućnost uvida u ispit srijeda 10. veljače 2021. u 9.00 sati u kabinetu Katedre.

Obavijest o načinu održavanja ispita 8. veljače 2021. (doc. L. Boljat)

Poštovani studenti,

na dan ispitnog roka 8. veljače 2021. godine molim da se držimo sljedećeg rasporeda:

- 9.00 sati: kolegij I. i III. knjiga ZakonikaV., VI. i VII. knjiga Zakonika; Pravno-pedagoški propisi - kontaktno na Fakultetu (pismeni ispit);

- 10.00 sati: svi oni koji odgovaraju samo dio materije (kolokvij) iz kolegija Kanonsko pravo (VI.-VII. knjiga Zakonika); I. i III. knjiga Zakonika - kontaktno na Fakultetu (usmeno) ili online (Teams) (usmeno);

- 11.00 sati: kolegij Ugovori između Svete Stolice i Republike Hrvatske - kontaktno na Fakultetu (usmeno) ili online (Teams) (usmeno).

S poštovanjem,

Lucija Boljat