Iz povijesti

1. Povijest

Tradicija kanonskopravne znanosti i izobrazbe - i na crkvenom i na građanskom području - prisutna je u Hrvata već od srednjega vijeka, što pokazuju statuti pojedinih gradova i pokrajina, a i filozofsko-teološke katedralne škole, studiji, javne poduke itd. Danas su kanonskopravna znanost i izobrazba kod nas uglavnom vezane uz teološke fakultete i teologije.

Rezultati 1. kolokvija iz kolegija Kanonsko pravo

Svi studenti koji su pristupili 1. kolokviju iz kolegija Kanonsko pravo, uspješno su položili kolokvij.

Mogućnost uvida u rad u vrijeme redovitih konzultacija.