Iz povijesti

1. Povijest

Tradicija kanonskopravne znanosti i izobrazbe - i na crkvenom i na građanskom području - prisutna je u Hrvata već od srednjega vijeka, što pokazuju statuti pojedinih gradova i pokrajina, a i filozofsko-teološke katedralne škole, studiji, javne poduke itd. Danas su kanonskopravna znanost i izobrazba kod nas uglavnom vezane uz teološke fakultete i teologije.

Rezultati ispitnog roka od 12. 9. 2022. (doc. L. Boljat)

Studenti koji su pristupili ispitu 12. rujna 2022. kod doc. L. Boljat rezultate mogu vidjeti u Studomatu.

Mogućnost uvida u rad uz prethodan dogovor sa docenticom.