Iz povijesti

1. Povijest

Tradicija kanonskopravne znanosti i izobrazbe - i na crkvenom i na građanskom području - prisutna je u Hrvata već od srednjega vijeka, što pokazuju statuti pojedinih gradova i pokrajina, a i filozofsko-teološke katedralne škole, studiji, javne poduke itd. Danas su kanonskopravna znanost i izobrazba kod nas uglavnom vezane uz teološke fakultete i teologije.

Rezultati provjere znanja iz kolegija Administrativno pravo Crkve od 23. siječnja 2019.

Svi studenti koji su pristupili provjeri znanja iz kolegija Administrativno pravo Crkve u srijedu, 23. siječnja 2019. godine, uspješno su položili.

Rezultati kolokvija od 14.12.2018.

Svi studenti koji su pristupili kolokviju iz kolegija Pravno-pedagoški propisi uspješno su položili kolokvij.

Mogućnost uvida u rad u petak 21. prosinca 2018. u 10.00 sati u kabinetu katedre.

Rezultati ispitnog roka za apsolvente od 12. prosinca 2018. godine

Uspješno je položila:

Brigita Gojak.

Mogućnost uvida u rad i upis ocjene u srijedu, 19. prosinca 2018. godine u 10 sati (kabinet Katedre).

Rezultati kolokvija od 12. prosinca 2018. godine

Kolokviju iz kolegija IV. knjiga Zakonika u srijedu, 12. prosinca 2018. godine pristupilo je 14 studenata. Kolokvij je uspješno položilo 12 studenata.

Mogućnost uvida u rad u srijedu, 19. prosinca 2018. godine u 10 sati (kabinet Katedre).

Ispitni rok za apsolvente

Ispitni rok za apsolvente, za sve kolegije na Katedri kanonskoga prava, održat će se u srijedu, 12. prosinca 2018. godine u 8.15 sati u dvorani V.