Iz povijesti
1. Povijest Tradicija kanonskopravne znanosti i izobrazbe - i na crkvenom i na građanskom području - prisutna je u Hrvata već od srednjega vijeka, što pokazuju statuti pojedinih gradova i pokrajina, a i filozofsko-teološke katedralne škole, studiji, javne poduke itd. Danas su kanonskopravna znanost i izobrazba kod nas uglavnom vezane uz teološke fakultete i teologije.... više
Naslovna
Rezultati ispita od 29. kolovoza 2016.
Novosti
Ponedjeljak, 29 kolovoza 2016 13:55

Uspješno su položili:

Irena Boras
Valentina Conjar
Ema Došenović
Marija Gulić
Marko Ivković
s. Kristina Maslać
Ivan Orešković
Ivana Sušić
Tihana Vrbanac

Na dodatno pitanje pozivaju se:

Aleksandra Dumanovsky
Dijana Lončarek
Petar Marincl

Mogućnost uvida u rad, upis ocjene i dodatno pitanje u utorak, 30. kolovoza 2016. godine u 8.00 sati (kabinet Katedre).