Iz povijesti
1. Povijest Tradicija kanonskopravne znanosti i izobrazbe - i na crkvenom i na građanskom području - prisutna je u Hrvata već od srednjega vijeka, što pokazuju statuti pojedinih gradova i pokrajina, a i filozofsko-teološke katedralne škole, studiji, javne poduke itd. Danas su kanonskopravna znanost i izobrazba kod nas uglavnom vezane uz teološke fakultete i teologije.... više
Naslovna
Rezultati ispita od 13. rujna 2016.
Novosti
Srijeda, 14 rujna 2016 14:35

Uspješno su položili:

Ante Bilaver
Nikolina Biškić
Ivan Braovac
Barbara Bušić
Ana Ćurić
Aleksandra Dumanovsky
Matija Kovač
Ivona Letica
Perica Mrvelj
Robert Pejičić
Ivan Rončević
Kristijan Tušek
Katarina Vrbić
Silvija Živković

Na dodatno pitanje pozivaju se:

Magdalena Bavrka
Matej Markić
Ivan Pažin
Martina Postružin
Petra Videc

Mogućnost uvida u rad, upis ocjena i dodatno pitanje u petak, 16. rujna 2016. u 9.00 sati (kabinet Katedre).