Iz povijesti

1. Povijest

Tradicija kanonskopravne znanosti i izobrazbe - i na crkvenom i na građanskom području - prisutna je u Hrvata već od srednjega vijeka, što pokazuju statuti pojedinih gradova i pokrajina, a i filozofsko-teološke katedralne škole, studiji, javne poduke itd. Danas su kanonskopravna znanost i izobrazba kod nas uglavnom vezane uz teološke fakultete i teologije.

Demonstratori

1. Demonstratori na Katedri kanonskog prava

    Demonstratori se biraju iz reda studenata koji se posebno ističu u studiju i pokazuju naročiti interes za određeni predmet pri Katedri kanonskog prava.

2. Svrha imenovanja demonstratora:

  • poticanje studenata na znanstveni i stručni rad;
  • pomaganje nastavnicima i suradnicima u izvođenju nastave, napose vježbi.

3. Konkretne zadaće demonstratora:

  • pomaganje nastavnicima u izvođenju nastave;
  • rad na web stranici Katedre;
  • poticanje studentskog Internet projekta;
  • pomaganje u izradi bibliografija.