Iz povijesti
1. Povijest Tradicija kanonskopravne znanosti i izobrazbe - i na crkvenom i na građanskom području - prisutna je u Hrvata već od srednjega vijeka, što pokazuju statuti pojedinih gradova i pokrajina, a i filozofsko-teološke katedralne škole, studiji, javne poduke itd. Danas su kanonskopravna znanost i izobrazba kod nas uglavnom vezane uz teološke fakultete i teologije.... više
Demonstratori

1. Demonstratori na Katedri kanonskog prava

  Demonstratori se biraju iz reda studenata koji se posebno ističu u studiju i pokazuju naročiti interes za određeni predmet pri Katedri kanonskog prava.

2. Svrha imenovanja demonstratora:

 • poticanje studenata na znanstveni i stručni rad;
 • pomaganje nastavnicima i suradnicima u izvođenju nastave, napose vježbi.

3. Konkretne zadaće demonstratora:

 • pomaganje nastavnicima u izvođenju nastave;
 • rad na web stranici Katedre;
 • poticanje studentskog Internet projekta;
 • pomaganje u izradi bibliografija.

4. Demonstratori:

2014./2015.

 • Elizabeta Mikulić
 • Marijana Mioč

2013./2014.

 • Elizabeta Mikulić
 • Marijana Mioč

2012./2013.

 • Vanja Krasnić (nastavila studij kanonskog prava u Rimu)
 • Matija Jerković (nastavio studij crkvene povijesti i crkvenih kulturnih dobara u Rimu)

  2011./2012.

  • Andreja Bahun
  • Vanja Krasnić
  • Matija Jerković
  • Mirela Međimorec

  2010./2011.

  • Andreja Bahun
  • Vanja Krasnić
  • Mirela Međimorec

  2009./2010.

  • Ivan Vučak
  • Marija Matešić

  2008./2009.

  • Mihaela Krišković (nastavila studij crkvene povijesti i crkvenih kulturnih dobara u Louvenu)
  • Marija Matešić
  • Ivan Tomljenović
  • Ivan Vučak

  2006./2007. i 2007./2008.

  • Marko Đurin
  • Martina Laković (nastavila studij kanonskog prava u Rimu)
  • Franjo Molnar
  • Marija Sertić

  2004./2005. i 2005./2006.

  • Lucija Babić (nastavila studij kanonskog prava u Rimu)
  • Svjetlana Biošić
  • Ivana Kolarić
  • Zlatko Žuvela