Iz povijesti

1. Povijest

Tradicija kanonskopravne znanosti i izobrazbe - i na crkvenom i na građanskom području - prisutna je u Hrvata već od srednjega vijeka, što pokazuju statuti pojedinih gradova i pokrajina, a i filozofsko-teološke katedralne škole, studiji, javne poduke itd. Danas su kanonskopravna znanost i izobrazba kod nas uglavnom vezane uz teološke fakultete i teologije.

Ispitni rok za apsolvente

Pismeni ispit
25. studeni 2009., u 8.00 sati, dvorana IV.

Rezultati ispita od 16. rujna 2009.

Nitko do studenata nije uspješno položio pismeni ispit.