Iz povijesti

1. Povijest

Tradicija kanonskopravne znanosti i izobrazbe - i na crkvenom i na građanskom području - prisutna je u Hrvata već od srednjega vijeka, što pokazuju statuti pojedinih gradova i pokrajina, a i filozofsko-teološke katedralne škole, studiji, javne poduke itd. Danas su kanonskopravna znanost i izobrazba kod nas uglavnom vezane uz teološke fakultete i teologije.

Konzultacije

prof. dr. sc. Josip Šalković

KBF, I. kat, Kabinet - soba 119
zimski semestar: četvrtak, 10.00 - 11.00
ljetni semestar: srijeda, 10.00 - 11.00

doc. dr. sc. Lucija Boljat
KBF, I. kat, Kabinet - soba 119
zimski semestar: srijeda, 10.00 - 11.00
ljetni semestar: utorak, 14.15 - 15.00