Iz povijesti

1. Povijest

Tradicija kanonskopravne znanosti i izobrazbe - i na crkvenom i na građanskom području - prisutna je u Hrvata već od srednjega vijeka, što pokazuju statuti pojedinih gradova i pokrajina, a i filozofsko-teološke katedralne škole, studiji, javne poduke itd. Danas su kanonskopravna znanost i izobrazba kod nas uglavnom vezane uz teološke fakultete i teologije.

Bibliografija

Studentima kao pomoć za studij pojedinih knjiga Zakonika,
za pisanje diplomskih radova i seminara,
za osobna saznanja i stručni rad
mogu poslužiti sljedeći kratki, ali vrlo korisni popisi izvora i literature:

Za materiju I. knjige Zakonika vidi:

J. M. GARCIA, Le norme generali del Codex Iuris Canonici, Roma 1996., str. 653-662;
J. BRKAN, Opće odredbe, Makarska 1997., str. 381-385.

Za materiju II. knjige Zakonika vidi:
AA. VV., Il diritto nel mistero della Chiesa, II., Roma 1990., str. 60-65; 140-141; 168-170; 327-328; 394-398; 518-522; 553-554; 589-591.
J. BRKAN, Župa u zakonodavstvu Katoličke crkve, Split 2004., str. 274-286.
D. J. ANDRÉS, Il diritto dei religiosi, Roma 1996., str. 714-753.

Za materiju III. knjige Zakonika vidi:
AA. VV., Il diritto nel mistero della Chiesa, II., Roma 1990., str. 685-688.

Za materiju IV. knjige Zakonika vidi:
N. ŠKALABRIN, Ženidba. Pravno-pastoralni priručnik, Đakovo 1995., str. 329-331.
M. BERLJAK, Kanonski oblik ženidbe. Povijesni razvoj - Zakonik kanonskoga prava-1983, Zagreb 1999., str. 93-102.
M. BERLJAK, Sakramenti ozdravljenja. Pokora i bolesničko pomazanje, Zagreb 2004., str. 137-144.
V.BLAŽEVIĆ: Ženidbeno pravo Katoličke crkve. Pravno-pastoralni priručnik, Zagreb, 2004., str. 400-405.

Za materiju V. knjige Zakonika vidi:
AA. VV., Il diritto nel mistero della Chiesa, III, Roma 1992., bilješke str. 350-430.

Za materiju VI. knjige Zakonika vidi:
Z. SUCHECKI, Le sanzioni penali nella Chiesa: una bibliografia, u: Apollinaris 71 (1998.), str. 125-165.
N. ŠKALABRIN, Kaznene mjere u Crkvi, Đakovo 2004., str. 189-192.

Za materiju VII. knjige Zakonika vidi:
M. J. ARROBA CONDE, Diritto processuale canonico, Roma 1996., str. 538-550.

Za materiju odnosa Crkve i države vidi:
HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA, Ugovori između Svete Stolice i Republike Hrvatske (J. Bozanić – N. Eterović), Zagreb 2001., str. 134-135.


Popis kanonske bibliografije na hrvatskom jeziku vidi OVDJE.