Iz povijesti

1. Povijest

Tradicija kanonskopravne znanosti i izobrazbe - i na crkvenom i na građanskom području - prisutna je u Hrvata već od srednjega vijeka, što pokazuju statuti pojedinih gradova i pokrajina, a i filozofsko-teološke katedralne škole, studiji, javne poduke itd. Danas su kanonskopravna znanost i izobrazba kod nas uglavnom vezane uz teološke fakultete i teologije.

IX. simpozij

IX. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ CRKVENIH PRAVNIKA

Dokaz o ništavosti ženidbe

POTOCI (MOSTAR), 9. – 10. listopada 2015.


Novi i važni dokazi ili razlozi za novo ispitivanje parnice (dr. A. Quirós Fons)

Stjecanje »moralne sigurnosti« u savjesti suca ex actis et probatis (dr. K. Ćavar)

Dinamike i pozornosti u pronalaženju i prikupljanju dokaza (dr. L. Boljat, dr. J. Šalković)

Dokazna snaga elektroničnih sredstava komunikacije (dr. A. Saje)

Presumpcije u rimsko-kanonskoj pravnoj tradiciji (dr. T. Karlović)

Stručnjaci i stručna mišljenja: specifično dokazno sredstvo (dr. S. Zec)

Psihološka procjenjivanja na sudskom ispitivanju (dr. I. Štengl)

Dokaz po svjedocima (dr. B. Horvat, dr. I. Sesar)

Dokazivanje ispravama i predmeti uviđaja (dr. I. Ivanković Radak, mr. Á. Tóth)

Izjave stranaka i priznanje činjenica (dr. Z. Ilić, mr. M. Živković)

Sudsko ispitivanje (mr. N. Menalo)

Indicije, dokazi i dokazivanje u rimsko-kanonskom postupku (dr. I. Milotić)

Onus probandi u rimsko-kanonskoj pravnoj tradiciji (dr. M. Petrak)

Dokaz i ženidbeni postupak. Quid est veritas? (mr. A. Rako)