Iz povijesti

1. Povijest

Tradicija kanonskopravne znanosti i izobrazbe - i na crkvenom i na građanskom području - prisutna je u Hrvata već od srednjega vijeka, što pokazuju statuti pojedinih gradova i pokrajina, a i filozofsko-teološke katedralne škole, studiji, javne poduke itd. Danas su kanonskopravna znanost i izobrazba kod nas uglavnom vezane uz teološke fakultete i teologije.

IV. simpozij

IV. MEĐUNARODNI ZNANSTVENI SIMPOZIJ CRKVENIH PRAVNIKA

Vjernici, društva, pokreti

ZAGREB, 29. - 30. listopada 2010.

 

Udruživanje vjernika: pravo i(li) karizma? (dr. Slavko Zec, Rijeka)

Povijesni pogled na vjernička društva – tradicija i ostvarenja (dr. Stjepan Kožul, Zagreb)

Universitates personarum u rimsko-kanonskoj pravnoj tradiciji (dr. Marko Petrak, Zagreb)

Zajedničke kanonske odredbe o vjerničkim društvima (kann. 298-311) (mr. Ilija Jakovljević, Poreč)

Javna vjernička društva (kann. 312-320) (dr. Josip Delić, Split)

Privatna vjernička društva (kann. 321-326) (mr. Mato Mićan, Đakovo)

»Granice« udruživanje, autonomija i ovisnost vjerničkih društava (dr. Josip Šalković, Zagreb)

Društva s posebnim profilima (dr. Ratko Radišić, Varaždin)

Kanonska konfiguracija crkvenih pokreta (dr. Klara Ćavar, Ancona)

Društva i pokreti u partikularnoj Crkvi – očekivanja i izazovi (mr. Lucija Babić, Rim)

Društva i pokreti u konkordatskom pravu (mr. Ivan Kovač, Mostar)

Registracija vjerskih udruga i vjerskih zajednica u svjetlu Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (Frane Staničić, dipl. iur., Lana Ofak, dipl. iur., Zagreb)