Iz povijesti

1. Povijest

Tradicija kanonskopravne znanosti i izobrazbe - i na crkvenom i na građanskom području - prisutna je u Hrvata već od srednjega vijeka, što pokazuju statuti pojedinih gradova i pokrajina, a i filozofsko-teološke katedralne škole, studiji, javne poduke itd. Danas su kanonskopravna znanost i izobrazba kod nas uglavnom vezane uz teološke fakultete i teologije.

Rezultati kolokvija od 5. ožujka 2019. godine

Drugi kolokvij iz II. knjige Zakonika uspješno su položili:

Anđelo Dušković
Toni Čubrić
Luka Sente
Antonio Puklin

Treći kolokvij iz III. knjige Zakonika uspješno su položili:

Antonela Čačić
Valentina Knezović
Mihaela Matijašević
s. Mirjana Potnar
Krešimir Rimac
Viktorija Rumišek
Katarina Solomun
Kristina Suša
Monika Šainović
Katarina Laura Šlogar
Anita Španić