Iz povijesti

1. Povijest

Tradicija kanonskopravne znanosti i izobrazbe - i na crkvenom i na građanskom području - prisutna je u Hrvata već od srednjega vijeka, što pokazuju statuti pojedinih gradova i pokrajina, a i filozofsko-teološke katedralne škole, studiji, javne poduke itd. Danas su kanonskopravna znanost i izobrazba kod nas uglavnom vezane uz teološke fakultete i teologije.

Rezultati ispitnog roka 28.6.2021. (doc. L. Boljat)

Pismeni ispit održan 28. lipnja 2021. uspješno su položili:

Ana Prusac

Ante Jakus

Mate Cikoja

Mario Špoljarić

Tomislav Varela

Marin Mlađenović.

Mogućnost uvida u rad 29. lipnja 2021. u 8.30 sati u kabinetu Katedre.