Iz povijesti

1. Povijest

Tradicija kanonskopravne znanosti i izobrazbe - i na crkvenom i na građanskom području - prisutna je u Hrvata već od srednjega vijeka, što pokazuju statuti pojedinih gradova i pokrajina, a i filozofsko-teološke katedralne škole, studiji, javne poduke itd. Danas su kanonskopravna znanost i izobrazba kod nas uglavnom vezane uz teološke fakultete i teologije.

Rezultati prvog kolokvija iz kolegija II. knjiga Zakonika

Svi studenti koji su pristupili prvom kolokviju iz kolegija II. knjiga Zakonika, uspješno su položili kolokvij.

Mogućnost uvida u rad 11. svibnja 2022. godine u 10.00 sati (nakon predavanja).