Iz povijesti
1. Povijest Tradicija kanonskopravne znanosti i izobrazbe - i na crkvenom i na građanskom području - prisutna je u Hrvata već od srednjega vijeka, što pokazuju statuti pojedinih gradova i pokrajina, a i filozofsko-teološke katedralne škole, studiji, javne poduke itd. Danas su kanonskopravna znanost i izobrazba kod nas uglavnom vezane uz teološke fakultete i teologije.... više
Rezultati ispita kod prof. dr. sc. Josipa Šalkovića od 6. rujna 2019. godine
Novosti
Petak, 06 rujna 2019 11:33

Mogućnost uvida u rad i upis ocjene u ponedjeljak, 9. rujna 2019. godine u 8.00 sati (kabinet Katedre).