Iz povijesti
1. Povijest Tradicija kanonskopravne znanosti i izobrazbe - i na crkvenom i na građanskom području - prisutna je u Hrvata već od srednjega vijeka, što pokazuju statuti pojedinih gradova i pokrajina, a i filozofsko-teološke katedralne škole, studiji, javne poduke itd. Danas su kanonskopravna znanost i izobrazba kod nas uglavnom vezane uz teološke fakultete i teologije.... više
Rezultati kolokvija od 20. studenoga 2018. godine
Novosti
Petak, 23 studenog 2018 08:53

Kolokviju iz kolegija Kanonsko pravo u utorak, 20. studenoga 2018. godine pristupila su 24 studenta. Kolokvij je uspješno položilo 18 studenata.

Mogućnost uvida u rad u utorak, 27. studenoga 2018. godine u 16.30 sati (kabinet Katedre).