Iz povijesti
1. Povijest Tradicija kanonskopravne znanosti i izobrazbe - i na crkvenom i na građanskom području - prisutna je u Hrvata već od srednjega vijeka, što pokazuju statuti pojedinih gradova i pokrajina, a i filozofsko-teološke katedralne škole, studiji, javne poduke itd. Danas su kanonskopravna znanost i izobrazba kod nas uglavnom vezane uz teološke fakultete i teologije.... više
Rezultati ispita kod doc. dr. sc. Lucije Boljat od 10. rujna 2018.
Novosti
Ponedjeljak, 10 rujna 2018 12:57

Mogućnost uvida u rad i upis ocjene u utorak, 11. rujna 2018. godine u 12.00 sati (kabinet Katedre).