Iz povijesti
1. Povijest Tradicija kanonskopravne znanosti i izobrazbe - i na crkvenom i na građanskom području - prisutna je u Hrvata već od srednjega vijeka, što pokazuju statuti pojedinih gradova i pokrajina, a i filozofsko-teološke katedralne škole, studiji, javne poduke itd. Danas su kanonskopravna znanost i izobrazba kod nas uglavnom vezane uz teološke fakultete i teologije.... više
Rezultati kolokvija od 21. studenoga 2017. godine
Novosti
Ponedjeljak, 27 studenog 2017 16:12

Uspješno su položili:

Dora Blažić
Sanja Bobaš-Pupić
Maja Čižmek Kovač
Helena Delač
Anamaria Đurak
Dora Fabijanković
Antonija Glasnović
Helena Hranj
Mateja Jakin
Kristina Japelj
Dora Jovanović
Nikolina Majić
Ivona Mršić
Petra Perin
Katarina Sever
Antonija Vitković

Na dodatno pitanje pozivaju se:

Magdalena Braim
Ela Vukman

Mogućnost uvida u rad i dodatno pitanje u srijedu, 29. studenoga 2017. godine u 10 sati (kabinet Katedre).