Iz povijesti
1. Povijest Tradicija kanonskopravne znanosti i izobrazbe - i na crkvenom i na građanskom području - prisutna je u Hrvata već od srednjega vijeka, što pokazuju statuti pojedinih gradova i pokrajina, a i filozofsko-teološke katedralne škole, studiji, javne poduke itd. Danas su kanonskopravna znanost i izobrazba kod nas uglavnom vezane uz teološke fakultete i teologije.... više
Rezultati ispita od 13. rujna 2017. godine
Novosti
Četvrtak, 14 rujna 2017 14:09

Uspješno su položili:

Josip Anić
Marko Bakran
Sandra Benasić
Marija Berišić
Klaudija Biškup
Dragan Bolčić
Blanka-Marija Car
Ana Ćurić
Miro Denac
Ana Dikonić
Ema Došenović
Ivon Fabijanec
Brigita Gojak
Marija Gulić
Ana Ilić
Sara Kasalo
Ivan Koretić
Antonija Makovička
Anto Mandić
Ivan Milardović
Martina Pilić
Luka Premelč
Anja Rosić
Anja Sever
Josip Staržik
Nikola Špiljak
Slavomir Travica
Tihana Vrbanac
Josipa Vukašinec
Dario Zelić

Na dodatno pitanje pozivaju se:

Anamarija Benc
Vido Bukovčan
Tomislav Mijatović

Mogućnost uvida u rad, dodatno pitanje i upis ocjena u subotu, 16. rujna 2017. godine u 8.45 sati (kabinet Katedre).