Iz povijesti
1. Povijest Tradicija kanonskopravne znanosti i izobrazbe - i na crkvenom i na građanskom području - prisutna je u Hrvata već od srednjega vijeka, što pokazuju statuti pojedinih gradova i pokrajina, a i filozofsko-teološke katedralne škole, studiji, javne poduke itd. Danas su kanonskopravna znanost i izobrazba kod nas uglavnom vezane uz teološke fakultete i teologije.... više
Rezultati ispita od 13. lipnja 2017. godine
Novosti
Petak, 16 lipnja 2017 07:44

Uspješno su položili:

Barbara Bušić
Ivan Iličić
Barbara Jurišić
Dijana Lončarek
Ivica Mikulić
Igor Pečnik
Martina Pilić
Lovro Srdarević
Petra Videc

Mogućnost uvida u rad i upis ocjena u ponedjeljak, 19. lipnja 2017. godine u 10.00 sati (kabinet Katedre).