Iz povijesti
1. Povijest Tradicija kanonskopravne znanosti i izobrazbe - i na crkvenom i na građanskom području - prisutna je u Hrvata već od srednjega vijeka, što pokazuju statuti pojedinih gradova i pokrajina, a i filozofsko-teološke katedralne škole, studiji, javne poduke itd. Danas su kanonskopravna znanost i izobrazba kod nas uglavnom vezane uz teološke fakultete i teologije.... više
Rezultati ispita od 12. lipnja 2017. godine
Novosti
Ponedjeljak, 12 lipnja 2017 15:05

Uspješno su položili:

Sandra Benasić
Damir Čamber
Valentina Džinić
Matija Jagar
Karlo Kruljac
Natalija Levak
Jelena Ljoljić
Zorica Mandić
Petar Marincl
Ana Matić
Ivica Mikulić
Dario Pavlinović
Martin Svilanović
Laura Špilek

Mogućnost uvida u rad i upis ocjena u utorak, 13. lipnja 2017. godine u 12.00 sati (dvorana 1).