Iz povijesti
1. Povijest Tradicija kanonskopravne znanosti i izobrazbe - i na crkvenom i na građanskom području - prisutna je u Hrvata već od srednjega vijeka, što pokazuju statuti pojedinih gradova i pokrajina, a i filozofsko-teološke katedralne škole, studiji, javne poduke itd. Danas su kanonskopravna znanost i izobrazba kod nas uglavnom vezane uz teološke fakultete i teologije.... više
Rezultati kolokvija od 25. travnja 2012.

Uspješno su položili:

Vladimir Vidović

Silvio Koščak

Katarina Galić

Ivica Šimunović

Lukrecija Špoljar

Mate Čeko

Bojan Rizvan

Dario Galić

Martina Kikić

Petra Kudeljnjak

Marina Vučina

Goran Azinović

Hrvoje Miletić

Zdravko Čukelj

Mihajlo Vojnović

Antea Bađić (nejasan rukopis!)

Stanka Oršolić

Daniel Patafta

Davor Filko

Petra Postružin

Marta Čačić

Josip Čulig

Usmenom dijelu kolokvija mogu pristupiti:

Uršula Hrman

Tihomir Ciglar

Filip Vrbanić

Darko Martinović

Kristijan Herceg

Krešimir Bikić

Ivan Zovko

 

Usmeni dio kolokvija i mogućnost uvida u rad

u srijedu, 2. svibnja 2012., u 10.00 sati.